Ben jij hier nu als mens,

Wie ben jij echt en waarom?

Wie jij Echt bent is vrij zijnde, inspirerende, Liefde. vol creatiekracht,

om die liefde te voelen, uit te drukken, om liefde te zijn!

Hallo!

Ik hou van jou,

Totaal!

Jij bent gewenst!

Gewenst in wie jij Totaal bent

Want wie jij Totaal bent is je Wezenster, je Goddelijke zijn, is Liefde.

Liefde is onvoorwaardelijk oordeelloos, onbegrensde, vrij zijnde, altijd aanwezige, nu, universele Goddelijke Liefde,

vol inspiratie, vol creatiekracht.

Dat is wie jij Echt Totaal bent.

Op je ruimst, jij, Liefde, is allesomvattend,

Alles bevindt zich in haar, in jou, in Liefde.

Liefde is de bron, en creëert met haar creatiekracht Liefde, Liefde in vorm.

Om in die vorm Liefde, liefde te ervaren, te ervaren hoe ruim Liefde is.

Elke vorm Liefde is in beweging, is in verandering, om in elke beweging Liefde te ervaren,

Liefde uit te drukken, Liefde zichtbaar te maken.

Liefde is vrij, totaal, om zich in elke vorm uit te drukken.

Liefde is totaal en allesomvattend, binnen sluitend, omarmend,

er is dus geen scheiding tussen goed en slecht, want alles is een uitdrukking van LIEFDE.

Liefde is altijd in beweging, en altijd, eeuwig aanwezig,

allesomvattend, in het NU.

Er is geen scheiding in tijd, geen verleden, toekomst,

er is nu, waardoor alles, Liefde, altijd nu eeuwig continu aanwezig is.

Er is geen scheiding tussen leven en dood, want altijd is Liefde, is ervaren,

ook in leven, ook in de dood, ervaar jij.

En niet alleen jij, iedereen, alles, is altijd aanwezig,

ervaart en is bewust van zich zelf.

Er is geen scheiding tussen leven, dood, geen scheiding tussen levende mensen en overleden mensen.

Er is één rijk, Liefde, allesomvattend.

Er is geen scheiding tussen jou als mens en Goddelijke zijn, je wezenster.

Jij als mens bent uitdrukking van je Goddelijke liefde, je wezenster.

Je wezenster, je Goddelijke zijn, heeft jou gecreëerd als mens om zichzelf, liefde te ervaren, liefde uit te drukken, liefde te zijn.

Jij, je Echte Totale zelf, je wezenster, goddelijke liefdeszijn, hebt jezelf, als mens, gecreëerd, om die Goddelijke liefde te voelen!

Er is geen scheiding tussen jou en Goddelijke liefdeszijn, tussen jou en de bron.

Jij bent de bron.

Jij leeft, voelt de bron, je wezenster, Goddelijke vrij zijnde, inspirerende Liefde.

Jij bent haar, voelt haar, leeft door haar, leeft in haar,

Jij leeft in liefde, in jezelf.

Voel die liefde in jezelf!

Want je hebt vanuit je wezenster jezelf gecreëerd als HEEL,

als mens met allerlei tools om jezelf, die Goddelijke liefde te ervaren.

Je hebt je spiritualiteit, je intuïtie, je fantasie, je denken, je emoties en lichamelijke gevoelens, je lichaam.

Zijn allemaal uitdrukking van je Goddelijke liefde.

Er is geen scheiding tussen jouw wezenster en je lichaam, of jouw emoties, of jouw gevoelens.

Is allemaal één en dezelfde: LIEFDE

Om liefde te ervaren, uit te drukken, te geven, te ontvangen,

Liefde zichtbaar te maken: liefde voelen!

Jij hebt jezelf gecreëerd om jezelf, vrij zijnde, inspirerende, verbindende Liefde te ervaren,

te voelen, dat is jouw verlangen, dat is waarom jij jezelf gecreëerd hebt, is je taak van zijn.

Om je taak van zijn, je verlangen te vervullen, kan jij alleen jezelf ervaren.

Jij ervaart alleen jezelf.

Jij voelt, denkt, wil, voelt, drukt uit, geeft, ervaart alleen je eigen gevoel, je eigen gedachten, je eigen lichaam.

Jij ervaart, voelt, alleen jezelf.

Dit is zodat jij zelf jouw taak van zijn, jouw verlangen kan vervullen.

Het vervullen van jouw verlangen is het voelen van je vrij zijnde, inspirerende, Goddelijke liefde.

Die ervaar jij als jij verbinding voelt met wie jij Echt

Totaal bent, je wezenster, vol Goddelijke vrije zijnde onvoorwaardelijke Liefde.

Ben jij in verbinding met je Echte Totale zelf, je wezenster, dan voel je fijn en vreugde.

Je vervult dan jouw verlangen.

Voel je niet fijn, stress, dan vervul jij niet jouw verlangen in het voelen van wie jij Echt totaal bent, je ruime Liefde.

Je bent dan verbonden met een smaller deel in jezelf, vaak alleen je verstand, je overtuigingen.

Je gelooft/voelt dat je smaller bent dan wie jij Echt Totaal bent.

Je geeft, voelt niet jouw verlangen gevoel. Je zit dan met je aandacht in een overtuiging.

Elke overtuiging, gedachte is smaller dan wie jij Echt totaal bent: je wezenster, vrij zijnde liefde, jouw verlangen gevoel.

Jouw gevoel, stress, pijn, emoties laten van zich horen, om jouw te laten voelt,

uit je verstand, maar aanwezig zijn in je voelen,

want vanuit aanwezigheid in jezelf, op je gevoel, kan jij gaan geven, voelen, het gevoel wat jij verlangt te ervaren.

Kan jij gaan zijn, voelen het gevoel, wie jij verlangt te zijn,

kan jij in jouw totale verbinding met je Echte Totale zelf, jezelf verruimen, meer liefde, inspiratie, vrij zijn gaan ervaren.

Hoe meer jij jouw verlangen gevoel geeft, voelt,

hoe ruimer, en vrijer, vreugdevoller jij jezelf voelt,

want met het voelen van jouw verlangen gevoel,

ben jij in verbinding met je wezenster, je vrij zijnde inspirerende Liefde

en vervul jij jouw taak van zijn.

Verbinding met jezelf voelen maakt dat jij jouw eigen verlangens kan vervullen.

Jouw verlangen gevoel is hierbij de motor, want jouw verlangen gevoel voelen, geven,

brengt jou meteen in verbinding met wie jij Echt Totaal bent, je wezenster, en maakt dat je vreugde voelt.

Jij ervaart alleen jezelf, de verbinding met wie jij gelooft, voelt te zijn.

Er is geen scheiding tussen jou als mens en je wezenster.

Er is geen scheiding tussen jou als mens en vrij zijnde Goddelijke liefde.

Liefde is al omvattend

Jij bent alomvattend

Jij ervaart je zelf, Liefde

Jij voelt, leeft in Liefde!

En jij mag dit zo ervaren,

door te voelen van je verlangen gevoel, door je zelf te geven, te voelen, te ontvangen, in het gevoel jij verlangt te zijn.

Wie, welk gevoel verlang jij te zijn?

Voel dit gevoel, ontvang alles, jezelf en anderen in dit gevoel

en je ervaart een leven vol vrij zijnde inspirerende Liefde!