NEW WORLD

Be the bridge to the New World

De New World is aanwezig!

ook jij mag instappen in de New World

In deze tijd ervaren we hoe de wereld in beweging is.

Veranderingen en onbegrijpelijke gebeurtenissen vinden nu plaats,

zowel in de wereld als in ons persoonlijke leven.

We staan op de rand van een nieuwe orde:

de New World

Jij bent de brug van de New World

door nu zo te leven!

LIEFDE

De basis energie van de New World is kracht, originele kracht van een ieder.

In de oude maatschappij waarin we nu leven is de basis energie van waaruit alles voortkomt Liefde. Elke gebeurtenis is een teken van liefde. Om aan te tonen dat alles voortkomt uit liefde is er een tegenstelling nodig. Bijvoorbeeld slachtoffer/dader, goed/fout, straf/beloning.

Door bewust te worden dat de basis, de bron, van de tegenstelling identiek is, Liefde, overstap je de tegenstelling. In de New World zijn we ons continu bewust dat alles een uiting van Liefde is, hoe onbegrijpelijk dat soms voor je is.

Open mind en hart

De kennis van de new World zal prachtig en tevens uitdagend zijn. Niet alles zal te begrijpen zijn, daarom is het belangrijk om de New World met een open geest en open hart te ge moet te treden.

Een mens bestaat uit een spiritueel deel (de wezenster), een lichamelijk deel, een emotioneel en mentaal deel (gedachtes). In deze maatschappij zijn we vooral gericht op onze gedachtes, in de New World zijn we ons bewust dat gedachtes maar een klein deel van ons zijn. Gedachtes zijn (onbewust) aangeleerd en zijn er voor ons.

In de New World laten we gedachtes en onze persoonlijkheid voor ons zijn, ten dienste van onze originele zelf, de wezenster.

WEZENSTER

De wezenster is onze goddelijke kern in ons, onze originele zelf, diegene die we van oorsprong zijn en altijd zijn. Zowel nu, de toekomst, als in vorige levens, zowel levend als in de dood.

De wezenster is je kracht van waaruit je leeft, hieruit komt alles voort. Het is een stervormige stralende energie die vanuit je buik te ervaren is. De wezenster is de Goddelijkheid in jou.

In de New World leef je vanuit deze kracht. Je geeft deze kracht. De wezenster vormt de basis van wie jij bent, nu en eeuwig.

De wezenster kun je ervaren als een diep intens gevoel van dankbaarheid, schoonheid, vreugde, liefde, rust, vrijheid, verbondenheid en goddelijkheid.

In de New World leef je van binnenuit, van uit je wezenster

Jouw wezenster is je originele zelf is, dit is wie je altijd bent, was en gaat zijn!

Het enige wat je kunt ervaren is jezelf

In de New World ben je je bewust dat jij alleen jezelf kunt ervaren

Alles wat je ervaart zoals gedachtes, emoties en lichamelijke sensaties ben jezelf. Je kunt niet iemand anders of iets anders ervaren. Alleen jezelf.

Dat maakt dat jij altijd verantwoordelijk bent, schuldig bent, aan wat jij voelt of denkt.

Je kunt dus geen slachtoffer zijn. Ook kun je hierdoor nooit iets een ander aan doen. Je kunt nooit een dader zijn. In de New World bestaan geen slachtoffers en daders. Al zullen er wel gebeurtenissen zijn die wij nu bestempelen als slachtoffers/ daders.

Als jij een filmpje ziet van hongerige kindjes en je ervaart zieligheid, dan ervaar jij jezelf. Je ervaart hen niet. Je kunt hen niet ervaren. Jij ervaart je eigen gevoel en dit gevoel zegt iets over jou. Over dat je wellicht jezelf zielig zou vinden als je geen water hebt. Dat je denkt dat je water nodig hebt om te leven? Dat je jezelf niet genoeg vertrouwt om te kunnen zorgen voor jezelf in moeilijke situaties? Dat je denkt dat je een redder nodig hebt en dat je een slachtoffer bent van situaties?

Alles wat jij ervaart zegt iets over jou, alles wat je ervaart is er ook voor jou, opdat je ontdekt, bewust wordt wie je bent.

En ben je dat bewust geworden kun je de volgende stap zetten. Vind ik het echt erg dat niet iedereen water heeft in deze wereld? Zo ja, dan doe je er wat aan in je eigen leven, dan ga je zelf minder water gebruiken, minder douchen, de wc doorspoelen met regenwater en zo.

In deze maatschappij zeggen we van alles dat we het zielig vinden voor het milieu, honger, kanker, maar we handelen er niet naar.

In de New World: If we care we act on it!

Walk your talk!

Dat wat je geeft is wat je ervaart

Geef vanuit je wezenster en je ervaart vreugde, schoonheid, vrij zijn, Goddelijke liefde

Geef jezelf!

Leven van binnenuit, vanuit je wezenster, en je ervaart je originele zelf

In de New World leeft iedereen van binnenuit, vanuit zijn eigen kracht, vanuit zijn goddelijke zelf, de wezenster.

De wezenster is je goddelijke bron wie jij van oorsprong bent. De wezenster is goddelijkheid; geluk, dankbaarheid, vreugde, schoonheid, rust, vrijheid.

Door hier vanuit te leven en te geven ervaar je goddelijkheid, dankbaarheid.

In de New World geeft iedereen zijn originele kracht, waardoor zij deze ervaren, ongeacht de situatie.

Altijd en overal verbonden met originele jezelf waardoor je altijd geluk, tevredenheid en liefde ervaart.

Oordeelloos

Jezelf ontvangen. Eerlijk. Zonder oordeel

In de New World is iedereen zich bewust dat de oorsprong van alles liefde is, ook is men bewust dat je alleen jezelf kunt ervaren, ook is men bewust dat je overtuigingen en gedachtes maar een klein deel zijn van wie jij totaal bent: dit maakt dat men niet oordeelt.

Er is geen goed of slecht, er is geen straf, er zijn alleen krachten/gevoelens die ontvangen worden.

Jezelf ontvangen. Zonder oordeel, zonder mening.

Oordeelloos en onvoorwaardelijk

Durf jij oordeelloos en zonder mening te leven?

Opdat je ontdekt dat je meer bent dan alleen gedachten en gaat leven vanuit jouw wezenster?

Give it your all, all the time!

Be the source!

Jij bent geen slachtoffer, want je bent vrij om te reageren op elke situatie die zich voordoet

Bridge to the New World

Jij bent de brug naar de nieuwe wereld. Jij!

De eerste stap naar de New World is het realiseren dat je nu al in het Paradijs leeft,

omdat de basis energie van waaruit alles voortkomt LIEFDE is.

Jij bent liefde, anderen zijn liefde, situaties zijn liefde. Alles is liefde en er is geen af gescheidenheid.

Alles is er voor jou, elke gedachte die je hebt, elk gevoel, elke situatie is een uiting van liefde en is er voor jou.

Het enige wat jij hoeft te doen is jezelf te ontvangen, in alles wat je ervaart. Je zelf ontvangen zonder oordeel.

En dit kan je, want jij hebt vrije wil, je bent vrij om te denken wat je wil, je bent vrij om te ervaren wat je wil.

Wellicht kun je situaties niet veranderen, maar jij bent in control over hoe jij situaties (is jezelf) ervaart.

En dat is het Paradijs: alles ervaren en ontvangen als gift voor jou.

Want ook jij bent liefde, je bent heel, alle krachten die jij nodig hebt om geluk en tevredenheid

te ervaren bevinden zich in jou.

In jouw wezenster. Ontvang je zelf, ervaar je zelf en je zult geluk en tevredenheid ervaren.

Ben jij bereid je slachtofferschap op te geven?

Jij bent Heel! Je bent goed genoeg en je hebt niets van buiten nodig om je van binnen heel te voelen

Ik ben hier, nu, aanwezig. Ik geef mezelf. Ik ervaar mezelf


Het NU is een cirkel van energie

waarin alles plaatsvindt, heeft plaats gevonden en gaat plaats vinden op het zelfde moment: NU

Pijlers van de New World

Er is zoveel meer te vertellen over de New World

  • De zin van het bestaan, jouw taak van zijn
  • Afstemming van je persoonlijkheid met je wezenster
  • Schaamte en schuld zijn verwijsborden van de ziel
  • Alles bevindt zich in de cirkel van het NU
  • Je bent dood als levend tegelijkertijd
  • Wat je doet (beroep) is geven wie je bent
  • Scholing, geld, maatschappij, voeding
  • De uitkomst: het PARADIJS

Je bent gewenst!

Jij ervaart altijd, ook in de dood
Geen scheiding tussen leven en dood


Ervaringen en reacties

van mensen die deelgenomen hebben aan een retreat en/of workshop over de New World

‘Jeannette is zeer gedreven in haar retreats over The New World.  Ze is integer, eerlijk en liefdevol. 

Wat ze te vertellen heeft, leeft ze, heeft ze op allerlei manieren onderzocht, zelf ervaren. 

Ze heeft veel te delen. En vraagt totale aanwezigheid

van de deelnemers,

omdat wat ze te vertellen heeft een diep weten is van een nieuwe wereld, een nieuwe kijk op het leven.

En die mag zich gaan tonen. Het is een bewustwording dat wij die wereld mogen en kunnen neerzetten.

Het is onze verantwoordelijkheid! En dat laatste echt diep beseffen is confronterend in eerste instantie.

Naast het delen in woorden, zijn er in de retreats ook praktische en vaak confronterende oefeningen.

Ik voelde me na de retreat weer geconnect met wat ik hier op de wereld te doen heb en wie ik in wezen ben. 

Kunst is om dit vast te houden en te leven. 

Fijn dat er begeleiding hierbij mogelijk is

en ook mogelijkheden tot samenzijn met gelijkgestemden, die ook aan haar retreats hebben deelgenomen.’

 Lidwien