Is liefde vrij? Welke vorm is Echt Liefde?

Verlang jij vrij te zijn?

Jij bent vrij, overstijgt elke mening, oordeel, verstand,

is Liefde, ben jij, vrij!

Liefde is vrij.

Vrij, helemaal, onafhankelijk, want zij is de bron en zij is HEEL, alles bevindt zich in haar, zelfvoorzienend, vrij.

Vrij om elke vorm aan te nemen die zij verlangt, om Liefde vorm te geven, om Liefde uit te drukken, Liefde te ervaren,

om Liefde zichtbaar te maken.

Alles is Liefde en zij is zelf vrij om dit vorm te geven zoals zij wenst. Vrij.

Er is niet iets wat geen Liefde in vorm is, geen uitdrukking van Liefde is,

Alles is, komt voort uit, en is gemaakt van Liefde, om zichzelf, Liefde, te ervaren.

Ongeacht of jij dat vindt, ongeacht of jij iets slecht of goed vindt, want Liefde overstijgt elke mening, elk oordeel, elke verwachting van hoe iets moet of behoort te zijn, of hoe je wil dat iets is.

Liefde toont zich niet alleen in kusjes en knuffels, dat is een manier, maar liefde is vrij om elke vorm te geven.

Ook de manieren die jij niet als Liefde bestempeld, zoals slaan, schelden, dieren eten, oorlog.

De zin van het schelden is liefde in vorm, de woorden zijn liefde in vorm,

De inhoud is Liefde, waarom iemand die zin uitspreekt, is liefde in actie,

Hoe jij daar op reageert is vanuit Liefde. Het is allemaal Liefde in actie in vorm.

Ook het beoordelen en het veroordelen, elke mening, is Liefde in vorm.

Zoals elke vaas van klei, klei is. Van die klei mag je een vaas maken, of een asbak, of een hoofdkussen. Vrij.

Herken jij een hoofdkussen van klei als klei?

Mag jij hard, onwenselijk, stom vinden. Jouw mening over dit hoofdkussen zegt niets over wat het is: klei.

Elke mening, veroordeling, oordeel, grens, zegt iets over jouw overtuigingen, over jou,

maar niets over wat het Echt is: Liefde in vorm.

Jij mag bewust worden: jouw mening zegt niets over wat iets Echt is.

Jouw mening zegt iets over wat jij vindt (verstand/overtuiging) over jezelf, over hoe jij vindt dat iets, Liefde er behoort uit te zien.

Liefde is vrij, altijd, vrij om Liefde zichtbaar te maken op welke manier dan ook.

Jij bent Liefde, jij bent vrij.

Vrij om te verlangen, te ervaren, te voelen, te denken, te geloven, te fantaseren,

Vrij om elke kracht van jezelf te omarmen, vrij om alles liefde te hebben zoals jij wenst.

Jij bent vrij in elke ervaring, vrij in elke gebeurtenis, om die zo te ervaren zoals jij verlangt.

Vrij om te geven, te voelen, te ontvangen.

Vrij om te dienen. Vrij om te leven in Liefde.

Er is geen moment dat jij niet vrij bent.

Altijd eeuwig NU ben je vrij om het gevoel wat jij verlangt te ervaren te voelen.

Liefde is vrij, jij bent vrij, dit is zo groot, dat kan je niet bevatten met je verstand.

Dit bewust worden, te voelen, is ruimer dan je verstand. Ruimer dan wat je nu denkt.

Vrij zijn, Liefde, ervaar je, voel je, weet je;

Ik ben Liefde. Liefde is vrij. Ik ben vrij.

Vrij om te ervaren het gevoel wat ik verlang te ervaren.

Nu en altijd, continu.

Dit vrij zijn is onbegrensd, zit geen limiet aan, zit geen tijd aan, zit geen voorwaarden aan.

Van; ‘als ik me zo gedraag ben ik vrij. Of als ik dit doe dan ben ik vrij, of vooral als een ander iets niet doet ben ik vrij’.

Vrij zijn is vrij.

Vrij zijn is wie je Echt bent, is het ruimste zijn,

is vrij zijnde, inspirerende, verbindende, vrijgevige, Liefde vol creatiekracht, Heel en onafhankelijk,

ben jij! vrij! Zoals Liefde, ben jij Liefde.

Jij bent Liefde

om te voelen, in jou,

voel jij je geliefd, altijd,

maakt je vrij,

om te zijn wie je verlangt te zijn!